Slider

Jarosław Pietrykowski przewodniczącym KZ NSZZ „Solidarność” w PeBeKa

4 września w Chocianowie odbyły się wybory uzupełniające w Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie. 

Nowym przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie został wybrany Jarosław Petrykowski. 

Uzupełniono również Komisję Zakładową. Do władzy wykonawczej dołączyli: Marta Grochal-Wielgus, Adam Hasulak, Dawid Seta, Sławomir Szynal-Szymański, Grzegorz Sobczyk i Tomasz Mysior.

Na delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” i delegatów na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność” wybrano: Adama Hasulaka, Dominika Pasisa i Jarosława Pietrykowskiego.