Slider

 

Zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Zakładową Komisję Wyborczą w dniach 25.06 – 13.07.2012r. w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie odbywały się wybory Społecznej Inspekcji Pracy na kadencję 2012-2016 . W 11-tu Okręgach Wyborczych ustalonych na podstawie schematu organizacyjnego Spółki wybieranych było 25-iu Grupowych Społecznych Inspektorów Pracy. Jednak nie na wszystkich oddziałach pracownicy skorzystali z możliwości poprawy warunków pracy na swoich stanowiskach pracy jakie daje nam Ustawa o społecznej inspekcji pracy. Czy na rejonach KRG Rudna i KRG SG naprawdę jest tak dobrze? Nie ma żadnych problemów? Nam jednak po rozmowach z pracownikami tych rejonów rysuje się inny obraz. Szkoda tylko, że sami nie chcemy sobie pomóc, ale za to lubimy mieć pretensje do innych. Grupowymi Społecznymi Inspektorami Pracy zostali wybrani:

 

Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy:

Stanisław Leśniak

 

KRG Rudna:

MC-1:         Kruk Robert
MC-2:         Gutek Jarosław
EM-1:         Jarosław Chomont
EM-2:         Kapiec Przemysław
G-3:           Krzysztofiński Seweryn
G-5:           Szafarz Tomasz
G-7:           Sawiński Marcin
GR-3:         Szymczak Robert

KRG Polkowice-Sieroszowice:

MC:            Sławomir Szynal
G-10:          Nimczyk Tomasz
G-11:          Fafuła Marek
G-12:          Jeleniewski Piotr
EM:             Iskrzyński Paweł

 

KRG Lubin:

MC:            Krzysztof Kogut
EM:            Fichtel Grzegorz

 

KRM:

SG:             Pogorzelski Robert
Szyby:         Reinert Rafał

 

KRG Szyby:

Górniczy:     Bartosz Wojciech

KRB:           Miśko Aleksander

Prefabrykacja:

MP:             Swędrak Waldemar
MP:             Honczaryk Mirosław

 

KRWP:         Winiarski Paweł
                   Zeliaś Robert

Magazyn Centralny:

                  Wielgus Stanisław

 

Dyrekcja:      

                  Gigiel Zdzisław

W dniu 13 lipca 2012r. nowo wybrani Grupowi SIP wybierali Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy, którym został Stanisław Leśniak, zastępując na tym stanowisku Piotra Szczepańskiego. Piotrowi dziękujemy za dobrą współpracę a Stanisławowi Leśniakowi życzymy wielu sukcesów w pracach nad systematyczną poprawą stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Stanisław Leśniak zatrudniony w PeBeKa SA. od lipca 2000r . jako elektromonter na powierzchni w dziale KRB. Ma 59 lat, jest żonaty ,ma dwóch synów. Członek NSZZ „Solidarność” Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie. W okresie zatrudnienia w naszej firmie pracował przy prawie wszystkich zadaniach realizowanych przez Dział KRB- w 2000r.przepompownia w Iwinach,2001r. nad-szybie na R-IX,2003.-…..nadszybie i wieża na SG ,następnie remont kapitalny budynku AS w Tarnówku dla Zakładu Hydrotechnicznego, szyb RXI- wieża szybowa, nadszybie, budynek maszyny wyciągowej oraz cała infrastruktura ,baza magazynowo-garażowa na szybie SG , Huta Cedynia-nowa linia technologiczna firmy Up Cast , obsługa budowy Stadionu dla Zagłębia Lubin, Stacja klimatyczna na SG oraz rozbudowa stacji klimatycznej na R IX .Ma w swoim dorobku zawodowym również pracę pod ziemią będąc pracownikiem ZG Lubin na szybie zachodnim-oddział MD 14.