Slider

 

Zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Zakładową Komisję Wyborczą w dniach 25.06 – 13.07.2012r. w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie odbywały się wybory Społecznej Inspekcji Pracy na kadencję 2012-2016 . W 11-tu Okręgach Wyborczych ustalonych na podstawie schematu organizacyjnego Spółki wybieranych było 25-iu Grupowych Społecznych Inspektorów Pracy. Jednak nie na wszystkich oddziałach pracownicy skorzystali z możliwości poprawy warunków pracy na swoich stanowiskach pracy jakie daje nam Ustawa o społecznej inspekcji pracy. Czy na rejonach KRG Rudna i KRG SG naprawdę jest tak dobrze? Nie ma żadnych problemów? Nam jednak po rozmowach z pracownikami tych rejonów rysuje się inny obraz. Szkoda tylko, że sami nie chcemy sobie pomóc, ale za to lubimy mieć pretensje do innych. Grupowymi Społecznymi Inspektorami Pracy zostali wybrani:

- Zdzisław Gigiel – Dyrekcja

- Stanisław Salwach – KRG Lubin / MC

- Grzegorz Zajdlic – KRG Lubin /EM

- Piotr Ligudziński – KRG Lubin/G-8

- Marcin Sawiński – KRG Rudna/G-7

- Marek Maciejewski – KRG SG – rejon SW/MC

- Dariusz Szymkowiak– KRG SG – rejon SW/EM

- Piotr Chrapliwy – KRG SG – rejon SW/G-10

- Tomasz Moderacki – KRG Szyby / G

- Piotr Konczalski – KRG Szyby / EM

- Grzegorz Hajduk – KRM

- Rafał Malicki – KRB/GG-1

- Stanisław Leśniak – KRB/R-IX

- Krzysztof Kogut – KRB/Żelazny Most

- Mirosław Honczaryk – Oddział Transportowy

- Stanisław Wielgus – Magazyn Centralny.

W dniu 13 lipca 2012r. nowo wybrani Grupowi SIP wybierali Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy, którym został Stanisław Leśniak, zastępując na tym stanowisku Piotra Szczepańskiego. Piotrowi dziękujemy za dobrą współpracę a Stanisławowi Leśniakowi życzymy wielu sukcesów w pracach nad systematyczną poprawą stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Stanisław Leśniak zatrudniony w PeBeKa SA. od lipca 2000r . jako elektromonter na powierzchni w dziale KRB. Ma 59 lat, jest żonaty ,ma dwóch synów. Członek NSZZ „Solidarność” Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie. W okresie zatrudnienia w naszej firmie pracował przy prawie wszystkich zadaniach realizowanych przez Dział KRB- w 2000r.przepompownia w Iwinach,2001r. nad-szybie na R-IX,2003.-…..nadszybie i wieża na SG ,następnie remont kapitalny budynku AS w Tarnówku dla Zakładu Hydrotechnicznego, szyb RXI- wieża szybowa, nadszybie, budynek maszyny wyciągowej oraz cała infrastruktura ,baza magazynowo-garażowa na szybie SG , Huta Cedynia-nowa linia technologiczna firmy Up Cast , obsługa budowy Stadionu dla Zagłębia Lubin, Stacja klimatyczna na SG oraz rozbudowa stacji klimatycznej na R IX .Ma w swoim dorobku zawodowym również pracę pod ziemią będąc pracownikiem ZG Lubin na szybie zachodnim-oddział MD 14.