Slider

ORGANIZACJA ZAKŁADOWA NSZZ „Solidarność”
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76
59-301 Lubin

Tel. (76) 840 5171
Fax. (76) 840 5471

NIP 692-10-13-992

e-mail: solidarnoscpebeka@solidarnoscpebeka.pl

Santander Bank Polska S.A.: 88 1600 1462 0008 0332 8714 3001

SIEDZIBA :
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 70
59-301 Lubin