Slider

 

ico pdf

Statut
Tekst jednolity po wprowadzeniu zmian uchwalonych przez XX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w dniu 8-9 października 2014r.

   
ico pdf

Ordynacja wyborcza
UCHWAŁA KK nr 20/13 ws. Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”

   
ico pdf

Ustawa o związkach zawodowych
USTAWA o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991r.

   
ico pdf

Ustawa o związkach zawodowych
USTAWA o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z dnia 23 maja 1991r.

   
ico pdf

Obowiązujące zasiłki statutowe
1. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO – 500 ZŁ
2. ODPRAWA EMERYTALNA – 400 ZŁ
Wymagany staż związkowy uprawniający do otrzymania zasiłków statutowych wynosi:
Odnośnie punktu 1 – go (jeden rok stażu związkowego, oraz za raz zawarty związek)
Odnośnie punktu 2 – go (trzy lata stażu związkowego).
Staż związkowy w strukturach NSZZ „Solidarność” jest zaliczany z każdego zakładu.

   
ico jpg

Porozumienie
Porozumienie z dnia 24.04.2015 Zarządem Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa SA w Lubinie a organizacjami związkowymi działającymi w spółce dotyczące zmian w systemie wynagradzania.

   
ico jpg

Zasady wypłacania dodatkowej nagrody rocznej
Zasady wypłacania dodatkowej nagrody rocznej z dnia 23.09.2008r.

   
ico pdf

Zgłaszanie szkody w PZU
Zasady wypłacania dodatkowej nagrody rocznej z dnia 23.09.2008r.