Slider

 

SKŁAD KOMISJI ZAKŁADOWEJ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ"
W PRZEDSIEBIORSTWIE BUDOWY KOPALŃ
„PeBeKa" S.A. W LUBINIE
KADENCJA 2018-2022

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ"
W PRZEDSIEBIORSTWIE BUDOWY KOPALŃ
„PeBeKa" S.A. W LUBINIE
KADENCJA 2018-2022

PASIS IRENEUSZ

PIETRYKOWSKI JAROSŁAW

ROSÓŁ BARTOSZ

IMBRA BARTOSZ

KOGUT KRZYSZTOF

KRUK ROBERT

NADBRZEŹNY EDYTA

BARTOL-MATERNA WIOLETTA

CEBULA GRZEGORZ

HANULA GRZEGORZ

KOCUR GRZEGORZ

MALIŃSKI MARIUSZ

NIMCZYK TOMASZ

PASIS DOMINIK

PŁÓCIENNICZAK ADAM

SOBOL MARIUSZ

TOMASZEWICZ ŁUKASZ

WILGOSZ MIROSŁAW

WITKOWSKA KATARZYNA

ZAWADA MARCIN

 

- Przewodniczący

- Zastępca Przewodniczącego

- Sekretarz

- Członek Prezydium

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

 

HAJDUK GRZEGORZ

CHOMOT JAROSŁAW

HASULAK ADAM

LANGOWSKI ADAM

LEŚNIAK STANISŁAW

- Przewodniczący

- Sekretarz

- Członek Komisji Rewizyjnej

- Członek Komisji Rewizyjnej

- Członek Komisji Rewizyjnej


 

DELEGACI NA WZD ZAGŁĘBIE MIEDZIOWE
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ"

NIMCZYK TOMASZ

ORŁOWSKI BOGDAN

PASIS IRENEUSZ

ROSÓŁ BARTOSZ

 

 

DELEGACI NA WZD SKGRM
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ"

MALIŃSKI MARIUSZ

NIMCZYK TOMASZ

PASIS IRENEUSZ

ROSÓŁ BARTOSZ

 

 

 


POCZET SZTANDAROWY KOMISJI ZAKŁADOWEJ NSZZ SOLIDARNOŚĆ PEBEKA S.A. W LUBINIE

    IMBRA BARTOSZ

    KRUK ROBERT

    NIMCZYK TOMASZ

    PASIS DOMINIK

    RACZYŃSKI JACEK

    WARDĘGA MARIAN

    WILGOSZ MIROSŁAW

 

 


CZŁONKOM NSZZ SOLIDARNOŚĆ ZAPEWNIAMY

 1. DODATKOWE UBEZPIECZENIE CZŁONKÓW ZWIAZKU
  -   TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU   1 %   60 ZŁ
  -   ŚMIERĆ CZŁONKA ZWIĄZKU  2.000 ZŁ
  -   ŚMIERĆ  CZŁONKA ZWIĄZKU SPOWODOWANA NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM 10.000 ZŁ
  -   ŚMIERĆ CZŁONKA ZWIĄZKU SPOWODOWANA WYPADKIEM KOMUNIKACYJNYM 12.000 ZŁ
  -   ŚMIERĆ CZŁONKA ZWIĄZKU SPOWODOWANA WYPADKIEM PRZY PRACY  12.000 ZŁ
  -   ŚMIERĆ CZŁONKA ZWIĄZKU SPOWODOWANA WYPADKIEM KOMUNIKACYJNYW W PRACY 16.000 ZŁ
  -   ŚMIERĆ CZŁONKA RODZINY 150 ZŁ
  -   ŚMIERĆ DZIECKA 1000 ZŁ
  -   MANDATY NAŁOŻONE PRZEZ PIP  ORAZ WUG – DO 1000 ZŁ RAZ W ROKU
  -   ZNISZCZENIE MIENIA PRACODAWCY – DO 800 ZŁ RAZ W ROKU
 2. ZASIŁKI STATUTOWE
  -   ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO -500 ZŁ
  -   ODPRAWA EMERYTALNA- 400 ZŁ
  -   URODZENIE DZIECKA -500 ZŁ
  -   DOFINANSOWANIE DO IMPREZ ODDZIAŁOWYCH – 30 ZŁ
 3. SZKOLENIA DOTYCZĄCE
  -   DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKOWEJ
  -   PRAWA PRACY
  -   SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY
  -   ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI
 4. REGULARNE INFORMOWANIE O ZMIANACH W PRAWIE PRACY
 5. KARTY RABATOWE
  -   FINANCIAL SALUTION - ZNIŻKI NA PALIWO STACJE SHELL OKRĘG ZAGŁĘBIE MIEDZIOWE
  -   KARTA PALIWOWA -  LOTOS ZNIŻKA NA PALIWO I INNE USŁUGI NA STACJACH LOTOS
 6. BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I REPREZENTOWANIE PRZED SĄDEM W ZAKRESIE PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 7. IMPREZY INTEGRACYJNE  Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie
  Gwarantuje:


  - Reprezentowanie Twoich interesów przed pracodawcą i działanie na rzecz poprawy  sytuacji ekonomicznej społecznej;
  - Opiekę i doradztwo prawne w przypadku naruszania Prawa Pracy przez pracodawcę wobec Twojej osoby (np.: reprezentowanie przez Prawnika Związkowego w Sądzie Pracy);
  - Korzystanie z porad Ekspertów działających w Związku;
  - Reprezentowanie praw i interesów pracowników wobec pracodawcy w negocjacjach, sporach zbiorowych oraz w sprawach indywidualnych z tytułu Prawa Pracy;
  - Udzielanie pomocy materialnej (świadczeń statutowych) członkom Związku w drodze wypłacania zasiłków z tytułu urodzeń, zgonów i wypadków losowych;
  - Ochronę godności zawodowej oraz statutu społecznego pracowników;
  - UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE DLA CZŁONKÓW ORGANIZACJI ZAKŁADOWEJ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” WE WSPÓŁPRACY Z SOPOCKIM TOWARZYSTWEM UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ERGO HESTIA S.A., dostosowane do pracy członków i wybrane jako najatrakcyjniejsze rozwiązanie.