Slider

 

SKŁAD KOMISJI ZAKŁADOWEJ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ"
W PRZEDSIEBIORSTWIE BUDOWY KOPALŃ
„PeBeKa" S.A. W LUBINIE
KADENCJA 2023-2028

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ"
W PRZEDSIEBIORSTWIE BUDOWY KOPALŃ
„PeBeKa" S.A. W LUBINIE
KADENCJA 2023-2028

PIETRYKOWSKI JAROSŁAW

PASIS DOMINIK

ROSÓŁ BARTOSZ

BORKOWSKI PIOTR

GRETKOWSKI KONRAD

GROCHAL-WIELGUS MARTA

HANULA GRZEGORZ

HASULAK ADAM

JASIŃSKI PAWEŁ

KOGUT KRZYSZTOF

KOMARNICKI MARCIN

KRUK ROBERT

MOTYL DAWID

MYSIOR TOMASZ

NIETOPIEL BARTŁOMIEJ

PŁÓCIENNICZAK ADAM

POSADOWSKI MATEUSZ

SOBCZYK GRZEGORZ

STREUBEL TOMASZ

SZYNAL-SZYMAŃSKI SŁAWOMIR

TOMASZEWICZ ŁUKASZ

WILGOSZ MIROSŁAW

WITKOWSKA KATARZYNA

WOLNIAK BARTOSZ

ZAWADA MARCIN

- Przewodniczący

- Zastępca Przewodniczącego

- Sekretarz

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

RYDZ IWONA

LANGOWSKI ADAM

GIGIEL ZDZISŁAW

KRUPA KRZYSZTOF

PORĘBSKI JAROSŁAW

- Przewodnicząca

- Członek Komisji Rewizyjnej

- Członek Komisji Rewizyjnej

- Członek Komisji Rewizyjnej

- Członek Komisji Rewizyjnej


 

DELEGACI NA WZD ZAGŁĘBIE MIEDZIOWE
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ"

PIETRYKOWSKI JAROSŁAW

PASIS DOMINIK

ROSÓŁ BARTOSZ

KRUK ROBERT

ORŁOWSKI BOGDAN

HASULAK ADAM

 

 

DELEGACI NA WZD SKGRM
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ"

PIETRYKOWSKI JAROSŁAW

PASIS DOMINIK

ROSÓŁ BARTOSZ

KRUK ROBERT

ORŁOWSKI BOGDAN

HASULAK ADAM

 

 

 

POCZET SZTANDAROWY KOMISJI ZAKŁADOWEJ NSZZ SOLIDARNOŚĆ PEBEKA S.A. W LUBINIE

    WILGOSZ MIROSŁAW - PRZEWODNICZĄCY

    KOGUT KRZYSZTOF

    HANULA GRZEGORZ

    BORKOWSKI PIOTR

    JASIŃSKI PAWEŁ

    ZAWADA MARCIN

    POSADOWSKI MATEUSZ

    KOMARNICKI MARCIN

 

 

 


 

 

 

 

 

CZŁONKOM NSZZ SOLIDARNOŚĆ ZAPEWNIAMY

 1. ZASIŁKI STATUTOWE
  -   ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO - 800 ZŁ
  -   ODPRAWA EMERYTALNA- 400 ZŁ
  -   URODZENIE DZIECKA -800 ZŁ
  -   DOFINANSOWANIE DO IMPREZ ODDZIAŁOWYCH – 50 ZŁ
  -   MANDATY NAŁOŻONE PRZEZ PIP ORAZ WUG – DO 1000ZŁ W CIĄGU ROKU (PO POTRĄCENIU 15% FRANCZYZY)
  -   ZNISZCZENIE MIENIA PRACODAWCY – 800ZŁ (PO POTRĄCENIU 15% FRANCZYZY)
  -   ŚMIERĆ CZŁONKA ZWIĄZKU – 500ZŁ
  -   ŚMIERĆ CZŁONKA RODZINY (WSPÓŁMAŁŻONEK, RODZICE, TEŚCIOWIE, DZIECI) – 300ZŁ
  -   ZAPOMOGI STATUTOWE DO 500ZŁ

 2. SZKOLENIA DOTYCZĄCE
  -   DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKOWEJ
  -   PRAWA PRACY
  -   SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY
  -   ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI
 3. REGULARNE INFORMOWANIE O ZMIANACH W PRAWIE PRACY
 4. KARTY RABATOWE
  -   FINANCIAL SALUTION - ZNIŻKI NA PALIWO STACJE SHELL OKRĘG ZAGŁĘBIE MIEDZIOWE
  -   KARTA PALIWOWA -  LOTOS ZNIŻKA NA PALIWO I INNE USŁUGI NA STACJACH LOTOS
 5. BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I REPREZENTOWANIE PRZED SĄDEM W ZAKRESIE PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 6. IMPREZY INTEGRACYJNE  Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie
  Gwarantuje:


  - Reprezentowanie Twoich interesów przed pracodawcą i działanie na rzecz poprawy  sytuacji ekonomicznej społecznej;
  - Opiekę i doradztwo prawne w przypadku naruszania Prawa Pracy przez pracodawcę wobec Twojej osoby (np.: reprezentowanie przez Prawnika Związkowego w Sądzie Pracy);
  - Korzystanie z porad Ekspertów działających w Związku;
  - Reprezentowanie praw i interesów pracowników wobec pracodawcy w negocjacjach, sporach zbiorowych oraz w sprawach indywidualnych z tytułu Prawa Pracy;
  - Udzielanie pomocy materialnej (świadczeń statutowych) członkom Związku w drodze wypłacania zasiłków z tytułu urodzeń, zgonów i wypadków losowych;
  - Ochronę godności zawodowej oraz statutu społecznego pracowników;
  - UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE DLA CZŁONKÓW ORGANIZACJI ZAKŁADOWEJ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” WE WSPÓŁPRACY Z SOPOCKIM TOWARZYSTWEM UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ERGO HESTIA S.A., dostosowane do pracy członków i wybrane jako najatrakcyjniejsze rozwiązanie.