Slider

 

SKŁAD KOMISJI ZAKŁADOWEJ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ"
W PRZEDSIEBIORSTWIE BUDOWY KOPALŃ
„PeBeKa" S.A. W LUBINIE
KADENCJA 2018-2023

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ"
W PRZEDSIEBIORSTWIE BUDOWY KOPALŃ
„PeBeKa" S.A. W LUBINIE
KADENCJA 2018-2023

PIETRYKOWSKI JAROSŁAW

PASIS DOMINIK

ROSÓŁ BARTOSZ

KOGUT KRZYSZTOF

KRUK ROBERT

SETA DAWID

BARTOL-MATERNA WIOLETTA

GROCHAL-WIELGUS MARTA

CEBULA GRZEGORZ

HANULA GRZEGORZ

KOCUR GRZEGORZ

MALIŃSKI MARIUSZ

NIMCZYK TOMASZ

SZYNAL-SZYMAŃSKI SŁAWOMIR

PŁÓCIENNICZAK ADAM

SOBOL MARIUSZ

TOMASZEWICZ ŁUKASZ

WILGOSZ MIROSŁAW

WITKOWSKA KATARZYNA

ZAWADA MARCIN

HASULAK ADAM

SOBCZYK GRZEGORZ

MYSIOR TOMASZ

- Przewodniczący

- Zastępca Przewodniczącego

- Sekretarz

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

- Członek Komisji Zakładowej

HAJDUK GRZEGORZ

CHOMOT JAROSŁAW

LANGOWSKI ADAM

LEŚNIAK STANISŁAW

- Przewodniczący

- Sekretarz

- Członek Komisji Rewizyjnej

- Członek Komisji Rewizyjnej


 

DELEGACI NA WZD ZAGŁĘBIE MIEDZIOWE
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ"

NIMCZYK TOMASZ

PASIS DOMINIK

PIETRYKOWSKI JAROSŁAW

ORŁOWSKI BOGDAN

ROSÓŁ BARTOSZ

HASULAK ADAM

 

 

DELEGACI NA WZD SKGRM
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ"

MALIŃSKI MARIUSZ

NIMCZYK TOMASZ

PASIS DOMINIK

PIETRYKOWSKI JAROSŁAW

ROSÓŁ BARTOSZ

HASULAK ADAM

 

 

 

 

POCZET SZTANDAROWY KOMISJI ZAKŁADOWEJ NSZZ SOLIDARNOŚĆ PEBEKA S.A. W LUBINIE

    KRUK ROBERT

    NIMCZYK TOMASZ

    PASIS DOMINIK

    RACZYŃSKI JACEK

    WARDĘGA MARIAN

    WILGOSZ MIROSŁAW

 

 


 

 

 

 

 

CZŁONKOM NSZZ SOLIDARNOŚĆ ZAPEWNIAMY

 1. ZASIŁKI STATUTOWE
  -   ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO - 600 ZŁ
  -   ODPRAWA EMERYTALNA- 400 ZŁ
  -   URODZENIE DZIECKA -600 ZŁ
  -   DOFINANSOWANIE DO IMPREZ ODDZIAŁOWYCH – 35 ZŁ
  -   MANDATY NAŁOŻONE PRZEZ PIP ORAZ WUG – DO 1000ZŁ W CIĄGU ROKU (PO POTRĄCENIU 15% FRANCZYZY)
  -   ZNISZCZENIE MIENIA PRACODAWCY – 800ZŁ (PO POTRĄCENIU 15% FRANCZYZY)
  -   ŚMIERĆ CZŁONKA ZWIĄZKU – 2000ZŁ
  -   ŚMIERĆ CZŁONKA RODZINY (ŻONA, RODZICE, TEŚCIOWIE) – 250ZŁ
  -   ŚMIERĆ DZIECKA – 1000ZŁ
  -   PACZKI DLA CHORYCH
  -   ZAPOMOGI STATUTOWE DO 500ZŁ

 2. SZKOLENIA DOTYCZĄCE
  -   DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKOWEJ
  -   PRAWA PRACY
  -   SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY
  -   ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI
 3. REGULARNE INFORMOWANIE O ZMIANACH W PRAWIE PRACY
 4. KARTY RABATOWE
  -   FINANCIAL SALUTION - ZNIŻKI NA PALIWO STACJE SHELL OKRĘG ZAGŁĘBIE MIEDZIOWE
  -   KARTA PALIWOWA -  LOTOS ZNIŻKA NA PALIWO I INNE USŁUGI NA STACJACH LOTOS
 5. BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I REPREZENTOWANIE PRZED SĄDEM W ZAKRESIE PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 6. IMPREZY INTEGRACYJNE  Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie
  Gwarantuje:


  - Reprezentowanie Twoich interesów przed pracodawcą i działanie na rzecz poprawy  sytuacji ekonomicznej społecznej;
  - Opiekę i doradztwo prawne w przypadku naruszania Prawa Pracy przez pracodawcę wobec Twojej osoby (np.: reprezentowanie przez Prawnika Związkowego w Sądzie Pracy);
  - Korzystanie z porad Ekspertów działających w Związku;
  - Reprezentowanie praw i interesów pracowników wobec pracodawcy w negocjacjach, sporach zbiorowych oraz w sprawach indywidualnych z tytułu Prawa Pracy;
  - Udzielanie pomocy materialnej (świadczeń statutowych) członkom Związku w drodze wypłacania zasiłków z tytułu urodzeń, zgonów i wypadków losowych;
  - Ochronę godności zawodowej oraz statutu społecznego pracowników;
  - UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE DLA CZŁONKÓW ORGANIZACJI ZAKŁADOWEJ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” WE WSPÓŁPRACY Z SOPOCKIM TOWARZYSTWEM UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ERGO HESTIA S.A., dostosowane do pracy członków i wybrane jako najatrakcyjniejsze rozwiązanie.