Slider

Tygodnik
Solidarność
www.tysol.pl

NSZZ Solidarność
Komisja Krajowa
www.solidarnosc.org.pl

Sekcja Krajowa Górnictwa Rud Miedzi
NSZZ Solidarność
www.skgrm.pl

     

Lubin
31.08.1982
www.lubin82.tuitam.pl/lubin82

KGHM Polska Miedź S.A.
www.kghm.pl

Solidarność
Zagłębie Miedziowe
www.solidarnosc.org.pl/legnica/nowa