Slider

PeBeKa świętuje dziś 60-kę

PeBeKa, najstarsza spółka Zagłębia Miedziowego, kończy dziś 60 lat. Dokładnie 27 kwietnia 1960 roku Minister Przemysłu Ciężkiego powołał do życia Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Rud Miedzi. Z tej okazji spółka przygotowała komunikat, podsumowujący sześć dekad jej działalności, podkreślając, że firma z jednej strony czerpie z tradycji, a z drugiej stawia na przyszłość i nowe technologie. 

https://regionfan.pl/pebeka-swietuje-dzis-60-ke/

4 września w Chocianowie odbyły się wybory uzupełniające w Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie. 

Nowym przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie został wybrany Jarosław Petrykowski. 

Uzupełniono również Komisję Zakładową. Do władzy wykonawczej dołączyli: Marta Grochal-Wielgus, Adam Hasulak, Dawid Seta, Sławomir Szynal-Szymański, Grzegorz Sobczyk i Tomasz Mysior.

Na delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” i delegatów na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność” wybrano: Adama Hasulaka, Dominika Pasisa i Jarosława Pietrykowskiego.

Strona 4 z 7