Slider

Związek zawodowy NSZZ "Solidarność" w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa S.A. przypomina o możliwości zapisania się do prywatnego abonamentu medycznego PZU Opieka Medyczna od 25zł/miesięcznie, których ulotki informacyjne i deklaracje dostali państwo w kopertach na rejonach. Do programu przystąpić może także współmałżonek, partner życiowy oraz dziecko bez względu na wiek. Chętne osoby mogą zgłaszać się z wypełnionymi deklaracjami w siedzibie Związku bądź telefonicznie:

(76) 840 52 71 do dnia 25.02.2022r. !

Poniżej oferta dla naszych członków wraz z listą placówek medycznych obowiązujących w całym kraju:

 

Oferta dla członków NSZZ "Solidarność" PeBeKa S.A. 

Deklaracja przystąpienia dla członka związku.

Deklaracja przystąpienia dla współubezpieczonego.

Wykaz placówek medycznych.

 

Strona 4 z 8