Slider

4 września w Chocianowie odbyły się wybory uzupełniające w Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie. 

Nowym przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń PeBeKa S.A. w Lubinie został wybrany Jarosław Petrykowski. 

Uzupełniono również Komisję Zakładową. Do władzy wykonawczej dołączyli: Marta Grochal-Wielgus, Adam Hasulak, Dawid Seta, Sławomir Szynal-Szymański, Grzegorz Sobczyk i Tomasz Mysior.

Na delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” i delegatów na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność” wybrano: Adama Hasulaka, Dominika Pasisa i Jarosława Pietrykowskiego.

Drodzy Członkowie NSZZ „Solidarność”

Pandemia koronarwirusa Covid 19 jest sytuacją szczególnie trudną i niebezpieczną, z jaką nie mieliśmy do czynienia w wolnej Polsce. Wymaga od wszystkich odpowiedzialności w zapewnieniu nam przede wszystkim bezpieczeństwa zdrowotnego, ale też bezpieczeństwa ekonomicznego. W tym zakresie to okres szukania rozwiązań ratujących gospodarkę i miejsca pracy, a nie czas na rozgrywanie partykularnych interesów. Tak jak odpowiedzialnie zachowuje się społeczeństwo, polski rząd i prezydent, tak samo należy oczekiwać właściwego podejścia od nas wszystkich.

Zaprezentowany przez rząd pakiet wsparcia nazywany „tarczą antykryzysową”, jest odważną odpowiedzią na sytuację w jakiej się wszyscy – przedsiębiorcy i pracownicy – znaleźliśmy. Ważne, że wraz z rozwojem sytuacji, zgodnie z zapewnieniem pana Premiera, będzie podlegał dalszym modyfikacjom. Teraz czekamy na szczegółowe zapisy prawne. Ze strony „Solidarności” deklaruję, że szybko przeprowadzimy stosowne konsultacje. O to samo apeluję do pozostałych partnerów społecznych oraz Sejmu i Senatu.

W rzeczywistości z jaką mamy do czynienia musimy też pamiętać o tych, którzy nie mogą pozostać w domu. O całej rzeszy pracowników służby ochrony zdrowia, służb ratowniczych, funkcjonariuszy wszystkich służb dbających o nasze bezpieczeństwo i państwa, pracowników handlu, usług, firm i instytucji bez których społeczeństwo nie mogłoby normalnie funkcjonować. Choć w tej sytuacji słowo „normalnie” brzmi niewłaściwie. Dlatego apeluję o przestrzeganie prawa, procedur i zabezpieczeń, tak aby robiąc zakupy, kupując leki, wzywając pomocy, nie narażać tych osób na niebezpieczeństwo zakażenia.

Zwracam się też do organizacji zakładowych, międzyzakładowych, sekcji krajowych, oddziałów miejskich, a także zarządów regionów i sekretariatów branżowych o ścisłe monitorowanie sytuacji w zakładach pracy. Otrzymujemy wiele informacji o łamaniu zasad BHP, próbach wykorzystywania przez niektórych pracodawców – na szczęście nielicznych – obecnej sytuacji do nadużyć wobec swoich pracowników. W takich sytuacjach nasi członkowie muszą mieć wsparcie w swoim związku zawodowym.

Jeszcze raz w imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” apeluję do wszystkich o odpowiedzialność. O powściąganie emocji i zaniechanie prób rozgrywania swoich interesów w tej trudnej sytuacji, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy.

Z pozdrowieniami i wyrazami wsparcia

Piotr Duda

PeBeKa świętuje dziś 60-kę

PeBeKa, najstarsza spółka Zagłębia Miedziowego, kończy dziś 60 lat. Dokładnie 27 kwietnia 1960 roku Minister Przemysłu Ciężkiego powołał do życia Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Rud Miedzi. Z tej okazji spółka przygotowała komunikat, podsumowujący sześć dekad jej działalności, podkreślając, że firma z jednej strony czerpie z tradycji, a z drugiej stawia na przyszłość i nowe technologie. 

https://regionfan.pl/pebeka-swietuje-dzis-60-ke/

Strona 6 z 8